Wanneer?

De werken zouden starten in de zomer van 2016. Zoals elk jaar is al het kampmateriaal uit het lokaal voor het begin van het kamp begin juli. Bij de terugkeer van het kamp zal het materiaal niet meer naar het lokaal gebracht worden, maar voor 1 jaar in een tijdelijke stockage worden ondergebracht. De wekelijkse Chirowerking zal ook verhuizen naar een alternatieve locatie, waarschijnlijk de lokaaltjes van de speelpleinwerking (aan het Sportcomplex Londerzeel). Zodra het kamp gedaan is (eind juli) kan er dus gestart worden met de werken.

planning