Wat kost da?

Om de bouwwerken te financieren zijn uiteraard heel wat extra middelen nodig. Het principe is eenvoudig. Gedurende de periode augustus 2015 – juni 2016 halen we deze middelen op door verschillende activiteiten en sponsoring, met als einddoel het budget dat door de architect is geraamd. financieel-bouwhelmNog voor de start van de werken in augustus 2016 zal het werkelijk beschikbare budget nogmaals besproken worden met de architect en stuurgroep om het lastenboek bij te stellen. Daarbij houden we rekening met verschillende opties die kunnen worden geschrapt, uitgesteld of bijbesteld. We willen met andere woorden geen enkel risico nemen met onze financiële planning en willen er zeker van zijn dat het uiteindelijke project wordt aangevat met voldoende middelen.

Het voorlopige budget wordt geschat op €200.000, verdeeld over 70% nieuwbouw en 30% voor de renovatie van het behouden gedeelte. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

De Chiro kan rekenen op subsidies van de gemeente Londerzeel voor een bedrag van €95.000. Bovendien zullen er nog subsidies aangevraagd worden, zoals bijvoorbeeld bij Toerisme Vlaanderen, maar dat is voorlopig een onzeker factor omwille van een overaanbod aan reeds gesubsidieerde verhuurbare lokalen in onze regio.

Ook de inbreng van eigen middelen zal een rol spelen, maar de VZW wil er op toezien dat de Chiro voldoende middelen blijft behouden voor de eigen werking, dus dit zal eerder beperkt zijn in het bredere financiële plan.

Hieronder een overzicht van het geschatte aandeel van elke type van inkomsten voor het project.

financieelplan