Ruwbouw

Eind september zijn we gestart met het plaatsen van de putten, de eerste stap van de ruwbouw. Nadien heeft de aannemer de funderings- & rioleringswerken uitgevoerd, zodat half oktober de eerste steen gelegd kon worden.¬†Tijdens november & december werd er¬†stevig doorgemetst, zodat enkele vrijwilligers half december de dakconstructie konden maken. Hierdoor zitten we droog tijdens het bouwverlof. Tevens zullen de metselwerken tegen dan ook afgerond worden, zodat we in 2017 kunnen starten met de plaatsing van sanitair, elektriciteit, centrale verwarming, …